جستجو

محصول برچسب خورده با "نرم افزار پومسه تکواندو"

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

پک کامل نرم افزار همگام با تکواندو نسخه فیزیکی

(فرم یک تا فرم 17) شامل چهار بسته آموزشی
140،000 ریال 280،000 ریال

نرم افزار همرا با تکواندو 1 و 2 با ارسال رایگان

(ارسال رایگان) (فرم1-17) آموزش فرمهای تکواندو ، تکنیک های دست و پا ،اسامی و اصطلاحات و اسامی کامل فرم ها
500،000 ریال

نرم افزار همرا با تکواندو DVD1

(ارسال رایگان) (فرم1-17) آموزش فرمهای تکواندو ، تکنیک های دست و پا ،اسامی و اصطلاحات و اسامی کامل فرم ها
250،000 ریال

نرم افزار همرا با تکواندو DVD2

(ارسال رایگان) (فرم9 -17) آموزش فرمهای تکواندو ، تکنیک های دست و پا ،اسامی و اصطلاحات و اسامی کامل فرم ها
250،000 ریال

نرم افزار همگام با تکواندو (DVD2)

(فرم 5 تا فرم 8)
35،000 ریال 70،000 ریال

نرم افزار همگام با تکواندو (DVD3)

(فرم 9 تا فرم 12)
35،000 ریال 70،000 ریال

نرم افزار همگام با تکواندو (DVD4)

(فرم 13 تا 17)
35،000 ریال 70،000 ریال